Vethouse PSM bünyesinde bulunan rijid ve flexibl endoskopi ve endovizyon sistemleri sayesinde rhinoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, bronkoskopi işlemleri Başhekimimiz Edip Kocaman tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Endoskopi

•             Larinkskopi ve trakeoskopi (larenks ve trakea)

•             Bronkoskopi (hava yolları ve akciğerler)

•             Sistoskopi (idrar kesesi ve üretra)

•             Endoüloji (üretra, idrar kesesi, vajina)

•             Kolonoskopi (kalın bağırsak)

•             Özofagoskopi (özofagus)

•             Gastroduodenoskopi (mide ve üst ince bağırsaklar)

•             Rhinoskopi (burun boşluğu)

•             Laparoskopi (iç organların biyopsileri için minimal invaziv cerrahi)