Bünyemizde Esoate Mylab Fay Vet, EKO Doppler, Ultrasonografi, EKG cihazının yanı sıra kalp fonksiyonlarına spesifik biyolojik markerları anında ölçüm yapabilen ve konusunda uzman hekimimiz sayesinde tüm dostlarımızın kalp sağlıklarına doğru, bilinçli ve bilimsel yaklaşıp kontrol altında yaşamlarını sağlıklı ve uzun yaşamalarına yardımcı olmaktayız.

 

Kalp veya Solunum Hastalıkları Belirtileri

Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini gösteren hayvanlar kardiyoloji bakımından incelenmesi gerekir

 • Öksürme
 • Solunum sorunları veya solunum darlığı
 • Egzersiz intoleransı 
 • Dil ve mukozalarda morarma veya solgunluk
 • Zayıflık, bayılma
 • Karında asites (sıvı birikimi)
 • Ekstremitelerde (bacaklarda) ödem
 • Düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Kalp üfürümü
 • Kalp yetmezliği
 • Kongenital kalp hastalığı 
 • Sonradan gelişen kalp rahatsızlığı
 • Artmış sistemik kan basıncı (arteriyel hipertansiyon)
 • Yüksek akciğer tansiyonu (pulmoner hipertansiyon)
 • Bulaşıcı hastalıklar (kalp kurdu hastalığı veya bakteriyel kalp enfeksiyonları gibi)

Kalp ya da solunum sorunları olan evcil hayvanlarınız olduğunda hekimlerine başvurmalarında fayda vardır:

 • Kardiyak konsültasyonu (kalp yetmezliğinin önlenmesi için ilk aşama)
 • Kalp hastalığı olan hayvanların sağlıklı ve uzun yaşamaları içn planlar yapılır
 • Yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürdürmek
 • Anestezi riskini değerlendirmek

Teşhis Prosedürleri

Kalp veya akciğer hastalıklarından şüphelenilen hayvanları güvenli ve hızlı bir şekilde değerlendirmek için invaziv olmayan teknolojiler kullanılır:

Ekokardiyografi ve Doppler ekokardiyografi , kalbin kapaklarını güvenli bir şekilde görüntüleyen, kan akışını değerlendiren, kalp seslerinin nedenlerini belirleyen, kalp kasının ve odacıklarının durumunu değerlendirecek, sıvı birikimini ve tümörleri tespit etmek için kullanılır.

 • Radyografi, göğüs boşluğu ve organları hakkında önemli bilgiler sağlar
 • Elektrokardiyografi (EKG) ve Holter EKG kayıtları kalp hızı, ritim ve potansiyel düzensizlikleri (aritmiler)
 • Laboratuvar kan testleri böbrek fonksiyonlarını, tiroid durumunu ve diğer önemli parametreleri değerlendirmek için kullanılır
 • Spesifik kalp markerları kalp hastalığının varlığını ve ciddiyetini belirtir. CTNI, NT-proBNP, Kan gazları ve biyokimyasal testleri kullanarak kardiyak sağlık hakkında bilgi edinilir

Minimal İnvaziv ve Girişimsel Prosedürler

Bazı konjenital kalp kusurları, patent ductus arteriosus (duktal oklüzyon), konjenital pulmonik stenoz (balon valvüloplasti) ve diğerlerini içeren girişimsel prosedürlerle düzeltilebilir veya iyileştirilebilir.

Anestezi Riski İçin Değerlendirme

Anestezi gerektiren birçok işlemde hayvanların dolaşım ve solunum sistemi önemli bir role sahiptir. Bu durumlarda bir kardiyoloji konsültasyonundan faydalanabilir. Potansiyel riskleri değerlendirmemize ve cerrahi ekiple birlikte en iyi ve en güvenli yöntemleri planlamamıza olanak sağlar.