Vethouse Pet Sağlık Merkezi (VPSM) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında başarılı uygulamalarıyla hastalarına daha kaliteli bir yaşam sunmuştur. Özellikle ağrıların tedavisinde merkez olarak hizmet veren bu bölüm, diğer branşlarla işbirliği içinde olarak hastaların daha ağrısız ve daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır. Merkezimizde PHYSİOMED EXPERT İONOSON VET cihazını bünyesinde bulundurmaktadır. Bu cihaz aynı zamanda hem fizyoterapi hem de ultrason terapi işlemini yapabilen veteriner programlı multifrekanslı bir cihazdır.
 
 
 
Başta ortopedik postoperatif rehabilitasyon olmak üzere, nörolojik rehabilitasyon, spondylitis, spondylolisthesis, spondylolysis, bursitis in tedavi ve rehabilitasyonunda, kas - iskelet sistemi ağrılarında, hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hastaların iyileşmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Vethouse pet sağlık merkezi (VPSM), verilen tıbbi hizmet kalitesi, çağın gerektirdiği ileri tıbbi ekipmanın kullanılması ve hasta odaklı hizmetin verilmesi amacıyla sürekli kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Bu kapsamda, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, son teknolojik elektroterapi cihazları ile birlikte K-Laser, Magnetik Terapi cihazı ekipmanlarıyda da hem fizik tedaviye destek hem de yaraların iyileşme sürelerini en aza indirgeyerek hastalarına daha iyi hizmet vermeye devam ediyor.
 
Nörolojik bozukluklar için hayvanlarda oldukça yaygındır. Genellikle bu hastalıklar ağrı, felç, başını bir yere dayama, tikler, dairesel hareketler veya bilinç değişikliği ile karakterizedir. Epilepsi özellikle köpeklerde çok yaygındır. Kedilerde ise epilepsi benzeri nöbetlerin varlığı altında yatan nedene yönelik olarak dikkate alınmalıdır.
 
Bir tedavi protokolü için bu nedenleri bilmek büyük önem taşımaktadır. Kapsamlı, genel ve nörolojik muayene çok önemlidir. Araştırmaların çoğu Vethouse Pet Sağlık Merkezimizde yapılabilir.
 
Terapi için uygun ilaç veya özel cerrahi uygulanmasından oluşur. Ayrıca fizik tedavi de bu terapinin en önemli unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede merkezimiz bu yönüyle modern bir donanıma sahiptir.